III. BOR – ÉLETFORMA
1. rész
a) Mérték és érték

A Teremtés könyve Noénak tulajdonítja a szőlőművelés feltalálását. Leírja, hogy miként érik a pátriárkát a bor hatásai. 20Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. 21Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. 22 Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. 23Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. ” (Ter 9) A Szentírás kiemeli a bor jótékony és ugyanakkor veszélyes jellegét. A mértékkel fogyasztott bor kellemessé teszi az életet, míg a mértéktelenség árt az ember kiegyensúlyozottságának. A bibliai bölcsességi irodalom gazdagon fejti ki erre vonatkozó ajánlásait. Nem szabad a borral visszaélni. A Példabeszédek könyve felhívja a figyelmet az alkohol vonzó erejére és kellemetlen hatásaira. 31Ne nézd, milyen piros színben játszik a bor, azt se nézd, hogyan csillog a serlegben, hiszen olyan könnyen megissza az ember, 32végül aztán megmar, akárcsak a kígyó, és mérget fecskendez, úgy, mint a vipera. 33Különös dolgokat látnak a szemeid, és a szíved (csupa) bolondságot beszél. 34Úgy érzed magad, hogy mély tengeren hányódsz, mintha az árbocrúd tetején feküdnél. 35„Ütöttek, de nem fájt, vertek, de semmit sem éreztem! 36Mikor ébredek föl?… Újra kérek belőle!” (Péld 23) Az intelmek utalnak a következményekre, feltárják a kicsapongás egyéb veszélyeit. 2Bor és nők tévútra viszik a bölcseket, arcátlanná válik, aki kikezd a rossz nőkkel. 3Rothadás és férgek veszik birtokukba, s hamar véget vetnek a bősz szenvedélynek.” (Sir 19)

A próféták szigorúan lépnek fel olyan vezetők ellen, akik túlságosan szeretnek inni. 11Jaj azoknak, akik kora reggeltől fogva mámorító italokat hajhásznak, és esténként sokáig fennmaradnak, mert a bor hevíti őket.” (Iz 5) Az élvhajhász, fényűző élet gátolja az emberben azt, hogy felismerje Isten akaratát. 1Jaj az efraimi részegek büszke koronájának, ragyogó ékessége hervadó virágának, amely a bortól tántorgók termékeny völgye felett van.” (Iz 28) A választott nép vezetői, akik őrök és pásztorok, nem veszik komolyan feladatukat. A kutyák ugatásukkal jobban figyelmeztetik a nyájat, mint ők. 11Telhetetlen kutyák, nem lehet őket jóllakatni. Pásztorok, de vigyázni nem tudnak. Mind a maguk útján járnak, ki-ki a saját hasznát lesi. 12„Gyertek, hadd hozzak bort, igyunk mámorító italt, ittasodjunk meg!” (Iz 56) Ozeás helyteleníti a vezető iszákos magatartását: 5A király a vezéreivel rogyadozik a tüzes bortól, és gonoszokkal cimborál.” (Oz 7) Népe hűtlenségét az iszákos és parázna magatartáshoz hasonlítja. 11A bor és a must elveszi az ember eszét. 12Népem a fadarabot faggatja, egy karó a tanítója, mert a paráznaság szelleme félrevezeti őket: elhagyják Istenüket, és paráználkodnak.” (Oz 4)

A bölcsek figyelmeztetnek az iszákosság személyes következményeire, óvnak a könnyelműségtől. 1A bor gúnyolódik, ami részegít, az lármáz, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tőle. 2A király haragja oroszlán morgása, aki fölingerli, eljátssza életét.” (Péld 20) A bűnösök mindennapi kenyere a bűn, boruk az erőszak, amely megrészegíti őket. 14 Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! 15Hagyd el, és ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, s úgy folytasd utadat! 16Ha nem tesznek rosszat, aludni sem tudnak, nincs nyugtuk, ha mást tőrbe nem csalhatnak. 17Amit esznek, az a gonoszság kenyere, és az erőszak borát isszák. 18 Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz.” (Péld 4)

Az első pünkösdkor a Szentlélekkel eltelt, nyelveken beszélő tanítványokat azzal vádolták, hogy részegek. „8Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?... halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” 12Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?” 13Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral.” (ApCsel 2)

Szent Pál a részegséget a „test cselekedetei” közé sorolta. Olyan magatartásnak minősítette, amely kizárja az embert Isten országából. 19A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság,… 21gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.” (Gal 5) Figyelmeztet arra, hogy a részegség zülléshez vezet, és a keresztény emberben árt a Lélek szerinti életnek. 18Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Lélekkel.” (Ef 5) 13Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evésben-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. 14Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.” (Róm 13) Péter apostol is óv a pogányok bűneitől. 3Épp elég, hogy eddigi időtöket a pogányokhoz hasonlóan töltöttétek el, kicsapongásban, érzéki gyönyörökben, részegeskedésekben, nagy evés-ivásokat rendezve és bűnös módon bálványokat imádva.” (1Pét 4)

Szederkényi - Apostoltv
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.