IV. BOR – HIVATÁS
1. rész
c) Szent Márta

A szolgáló szeretet szentje
ünnepe: július 29.

Márta a Szentírás szerint megvendégelte betániai házában Jézust. Ott lakott testvéreivel, Máriával és Lázárral. Jelen volt Lázár feltámasztásánál, és hitt Jézusban.
Az Úr szenvedését megelőzően, Húsvét előtt hat nappal, még egyszer vendégül látta Jézust, tanítványaival együtt.
Általában a gondos és szorgalmas háziasszonyok példaképének emlegetik, és számos jótékonysági intézményt neveztek el róla.

Szent Ágoston püspök beszédeiből
Urunk, Jézus Krisztus szavai arra figyelmeztetnek, hogy csak egyvalamire törekedjünk, amíg e világban sok mindenfélével foglalkozunk. Most még mint zarándokok törekszünk, mint akiknek nincs otthonunk, mint akik még úton vagyunk, mint akik még nem érkeztünk el hazánkba. Még vágyakozásban élünk, még nem vettük birtokba, még nem élvezzük. De azért minden tunyaság nélkül törekedjünk, szüntelenül törekedjünk, hogy egykor eljussunk oda.
Márta és Mária, nemcsak test szerint, hanem a vallásban is testvérek voltak. Mindketten híven ragaszkodtak az Úrhoz, mindketten szívesen szolgálták a test szerint náluk levő Urat. Befogadta őt Márta, mint ahogyan vándorokat szokás befogadni. Igen, vendégül látta, de mint a szolgálóleány az Urát, mint esendő ember az Üdvözítőjét, mint teremtmény a Teremtőjét. Vendégül látta, hogy testét táplálja, aki viszont őt Lélekkel táplálta. Urunk ugyanis azért vette magára a szolga alakját, hogy ebben a szolgai alakban szívességből, ne pedig kötelességből táplálják őt a szolgák. Hiszen részéről már az is szíves szeretet volt, hogy testi táplálékot fogadott el tőlük. Emberi testben élt, így meg is éhezett, és meg is szomjazott.
Úgy fogadták tehát az Urat, mint vendéget, aki a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Fogadott gyermekeivé tette a szolgákat, hogy testvérei legyenek, kiváltotta őket a bűn rabságából, hogy társörököseivé tegye. Mindazonáltal közületek senki se sóhajtozzék így: „Boldogok, akik méltók voltak arra, hogy Krisztust saját otthonukban fogadják!” Ne siránkozzál és ne keseregj azon, hogy te olyan korban születtél, amikor az Urat test szerint már nem láthatod. Ezt a megtiszteltetést tőled sem vette el, hiszen megmondta: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
Egyébként megnyugtatásodra mondhatom neked, Márta, áldott vagy jó szolgálatodért! Munkádért jutalmul megkapod a boldog nyugalmat. Most ugyan sokféle teendőd lefoglal téged: táplálni igyekszel halandó embereket, akik szentek. De ha majd bejutsz az örök hazába, vajon találsz-e ott vándort, akit vendégül láthatnál? Találsz-e ott éhezőt, akivel kenyeredet megoszthatnád, szomjazót, akinek italt nyújthatnál, beteget, akit meglátogathatnál, veszekedőt, akit megbékíthetnél, halottat, akit eltemethetnél?
Mindezekből ott egy sem lesz. Hát akkor mi lesz? Csak az lesz, amit Mária választott. Ott majd minket táplálnak, nem mi adunk táplálékot. Hiszen ott majd az lesz teljes és tökéletes, amit Mária már itt választott magának, amikor az Úr igéjének arról a dús asztaláról morzsákat gyűjtögetett. Akarjátok hát tudni, mi lesz majd odaát? Maga az Úr mondja szolgáiról: Bizony, mondom nektek, asztalhoz ülteti őket, és megy, hogy kiszolgálja őket.

Önvizsgálat:
„Senki sem szolgálhat két úrnak” (Mt 6, 24) „Mi köze az igazságnak a sötétséghez” Én is két úrnak szolgálok: Istennek és valami olyannak, ami Tőle elvezet?

      - pénzimádat, kényelemszeretet, pazarlás, luxus,
           nemi szabadosság, narkotikumok,koffeinrabság, alkohol,
           ínyencség, torkosság, mértéktelenség evésben – ivásban,
           bódító és agresszív zenék,
           testkultusz a lélek rovására ruházkodásban, kozmetikában, sportban,
           a mindenek fölé helyezett egészségkultusz, jóga, karate,
           pogány istenségek és idegen vallások előtti behódolás,
           karrierizmus,
           szerencsejátékok, mulatozások, tivornyázás, gyűjtésszenvedély,
           pótcselekvések, mániákus ragaszkodások bizonyos lényegtelen dolgokhoz,
           nikotinrabság,
           tenyérjóslás, kártyavetés, grafológia, szellemidézés, spiritizmus,
           álmoskönyv, horoszkóp, előjelek figyelése,
           különféle egyéb babonák és ráolvasások,
          „rontás” és „rontás-elhárítás” (Mt 7, 22-23),
           inga, és egyebek?
      - Minden tehetségemmel hajlandó vagyok a szolgálatra?
      - Képességeimet hol és hogyan kamatoztatom?
      - Munkámat milyen szándékkal végzem?
      - Munkám sikere nem tesz elbizakodottá? (Lk 17, 10)
      - Szabadidőmben hajlandó vagyok a szolgálatra?
      - Családomban, környezetemben is hajlandó vagyok a szolgálatra?
 

Röpimák:
Kérjük, hogy Szent Márta példája tanítson meg minket a bátor, hitvalló és szolgáló szeretet életére.
Add, Urunk, hogy életünk alapja a szolgáló szeretet legyen.
Amint Szent Márta fáradságot nem ismerve szolgálta az Urat, úgy szolgáljunk mi is a rászorulókban.
Add, hogy külső tevékenységeink pontos végzése mellett belső életünk tökéletesítését is szüntelenül munkáljuk.
Engedd, Urunk, hogy egész életünkben visszhangozzék Szent Márta vallomása Jézusról: „Hiszem, Uram, hogy Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia.”
Add, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásáért szentjeid közé állítsanak az utolsó napon.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.