Učenie je naše prostredie a náš dar vo vzťahu k vínu
Hlava (I.): DAR
1. časť
2. časť
3. časť
Hlava (II.): SYMBOL
1. časť
2. časť
3. časť
Hlava (III.): ŽIVOTNÝ ŠTÝL
1. časť
2. časť
3. časť
Hlava (IV.): POVOLANIE
1. časť
2. časť
3. časť
This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you accept our privacy policy.