Pútnický okruh

V súlade s prírodou

Dĺžka: 42,5 km

Turistická trasa vytýčená v regióne Západného pohoria Gerecse (Tata, Baj, Agostyán, Tardos, Neszmély, Dunaalmás, Szomód a Dunaszentmiklós) prechádza charakteristickými prírodnými zaujímavosťami vinárskej oblasti Neszmély, poskytuje náhľad do vinárskej kultúry tu žijúceho človeka. „Človek žijúci v krajine“ je turistický chodník dotýkajúci sa krásnych miest, ktorý prostredníctvom rôznych informačných tabúľ, odpočívadiel a náučných chodníkov prezentuje najúchvatnejšie hodnoty vinárskej oblasti.

 

This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you accept our privacy policy.